Ai là “con vịt xấu xí” trong truyện này? Vì sao nhân vật đó bị xem là “xấu xí”? Qua câu chuyện, An-đéc-xen muốn nói gì với các em?

  • 1 Đánh giá

4. Trả lời câu hỏi:

a. Ai là “con vịt xấu xí” trong truyện này? Vì sao nhân vật đó bị xem là “xấu xí”?

b. Qua câu chuyện, An-đéc-xen muốn nói gì với các em? Chọn ý trả lời em thích:

  • Đừng cho người khác là xấu xí chỉ vì họ không giống mình.
  • Đừng lấy mình làm mẫu đế đánh giá người khác.
  • Bạn sẽ xấu hố khi cùng hùa nhau dè bỉu một người.
  • Thật tiếc cho những ai không cảm nhận được cái đẹp.
  • Phải biết nhận ra cái đẹp của người khác, yêu thương người khác.

Bài làm:

a. “Con vịt xấu xí” trong truyện là một con thiên nga. Nhân vật đó bị xem là xấu xí vì không giống vịt con: cố dài ngoẵng, thân hình gầy guộc.

b. Qua câu chuyện, An-đéc-xen muốn nói:

  • Đừng cho người khác là xấu xí chỉ vì họ không giống mình.
  • Đừng lấy mình làm mẫu đế đánh giá người khác.
  • Phải biết nhận ra cái đẹp của người khác, yêu thương người khác.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2