Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu kể Ai là gì? em tìm được ở hoạt động 1. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

  • 1 Đánh giá

2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu kể Ai là gì? em tìm được ở hoạt động 1. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

CâuChủ ngữVị ngữ
M. a (2)Cả hai ôngđều không phải là người Hà Nội

Bài làm:

CâuChủ ngữVị ngữ
a (1)

Nguyễn Tri Phương

Hoàng Diệu

là người Thừa Thiên

là người Quảng Nam

a (2)Cả hai ôngđều không phải là người Hà Nội
b (1)Ông Nămlà người ngụ dân ở đây
c (2)Cần trụclà cánh tay kì diệu của các chú công nhân
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021