Giải bài 31C: Em thích con vật nào?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 31C: Em thích con vật nào? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 142. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: Đoán tên con vật?

Một em nói vài câu miêu tả về con vật mà mình thích. Bạn cùng chơi đoán xem đó là con gì?

=> Xem hướng dẫn giải

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: Đoán tên con vật?

Một em nói vài câu miêu tả về con vật mà mình thích. Bạn cùng chơi đoán xem đó là con gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sắp xếp các câu thành đoạn văn

Thảo luận, sắp xếp các câu sau đây thành đoạn văn

a. Đôi mắt nâu trầm ngâm ngơ ngác nhìn xa, cái bụng mịn mượt, cổ yếm quàng chiếc tạp dề công nhân đầy hạt cườm lấp lánh biêng biếc.

b. Con chim gáy hiền lành, béo nục.

c. Chàng chim gáy nào giọng càng trong, càng dài thì quanh cổ càng được đeo nhiều vòng cườm đẹp.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Con chim gáy được Tô Hoài tả qua những đặc điểm nào?

b. Tác giả đã sử dụng những từ ngữ nào để miêu tả những đặc điểm đó?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Viết một đoạn văn có chứa câu mở đoạn sau:

"Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp"

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm trạng ngữ trong các câu sau:

Viết các trạng ngữ tìm được ra bảng nhóm

a. Trên những cành cây, chim đậu trắng xóa.

b. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười nói.

c. Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Các trạng ngữ tìm được trong những câu trên trả lời cho cẩu hỏi nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thêm các trạng ngữ cho những câu sau:

a. ............ , em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.

b. ........... , em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu.

c. ........... , hoa đã nở.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh các câu sau. Viết kết quả vào bảng nhóm.

a. Ngoài đường, .............

b. Trong nhà, ................

c. Ở bên kia sườn núi, ...........

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Quan sát một con vật mà em yêu thích, tìm những từ ngữ miêu tả hình dáng bên ngoài và hành động của con vật

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem