Giải bài 23C: Vẻ đẹp tâm hồn

  • 1 Đánh giá

Giải bài 23C: Vẻ đẹp tâm hồn - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 59. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát các tấm ảnh dưới đây. Nói 1-2 câu về người trong các tấm ảnh

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thi xếp nhanh các thẻ từ sau vào 2 nhóm:

a. Các từ thể hiện phẩm chất, vẻ đẹp của tâm hồn.

b. Các từ miêu tả mức độ cao của cái đẹp.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Mỗi em đặt một câu với một từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối.

a. Đọc lại bài Cây gạo của nhà văn Vũ Tú Nam (Hướng dẫn học Tiếng Việt 4, tập 2A, trang 50).

b. Tìm các đoạn trong bài Cây gạo.

c. Cho biết nội dung chính của mỗi đoạn văn là gì. Ghi nhận xét của em vào phiếu.

- Nội dung chính của đoạn 1:..........

- Nội dung chính của đoạn 2:.........

- Nội dung chính của đoạn 3:.........

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Xác định đoạn và nội dung chính của mỗi đoạn trong bài văn:

“Cây trám đen" (trang 61 sgk)

Gợi ý:

  • Bài văn có ....... đoạn
  • Ghi tóm tắt nội dung mỗi đoạn

=> Xem hướng dẫn giải

2. Viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đánh dấu + vào cột chỉ nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau

Tục ngữ/ nghĩa

Hình thức

Hình thức thường thông nhất với nội dung

Phẩm chất

Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài

M: 1. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.+

2. Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

3. Cái nết đánh chết cái đẹp.

4. Trông mặt mà bắt hình dong

Con lợn có béo thì lòng mới ngon.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem