Chọn từ ngữ để ghép với lời giải nghĩa cho thích hợp

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: "Đường đi SaPa"

3. Chọn từ ngữ để ghép với lời giải nghĩa cho thích hợp

1. ..........: một thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai, một điểm du lịch nổi tiếng ở nước ta.

2. ..........: rừng cây rậm rạp, hơi tối và tĩnh mịch.

3. ..........: tên gọi của ba dân tộc ít người sông ở vùng núi cao.

4. ..........: lúc mặt trời lặn.

5. ..........: hôm trước phiên chợ.

Bài làm:

Ghép từ ngữ như sau:

1. Sa Pa: một thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai, một điểm du lịch nổi tiếng ở nước ta.

2. .Rừng cây âm âm: rừng cây rậm rạp, hơi tối và tĩnh mịch.

3. Hmông, Tu Dí, Phù Lá: tên gọi của ba dân tộc ít người sông ở vùng núi cao.

4. Hoàng hôn: lúc mặt trời lặn.

5. Áp phiên: hôm trước phiên chợ.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021