Trên đường đi, con chó thấy gì? Theo em, nó định làm gì? Việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại?

  • 1 Đánh giá

(2) Trên đường đi, con chó thấy gì? Theo em, nó định làm gì?

(3) Việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại?

Bài làm:

(1) Trên đường, đi con chó đã nhìn thấy một con sẻ non rơi từ trên tổ xuống. Nó định bò đến để vồ con sẻ non.

(2) Sự việc xảy ra khiến con chó dừng lại đó là: Từ trên cây cao gần đó, con sẻ già lao đến cứu con, dáng vẻ con sẻ rất hung dữ khiến con chó phải dừng lại và lùi bước.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021