Hình ảnh sẻ mẹ dũng cảm cứu con được miêu tả như thế nào? Vì sao tác giả bày tỏ lòng kính phục đối với con sẻ mẹ nhỏ bé?

  • 1 Đánh giá

(4) Hình ảnh sẻ mẹ dũng cảm cứu con được miêu tả như thế nào?

(5) Vì sao tác giả bày tỏ lòng kính phục đối với con sẻ mẹ nhỏ bé?

a. Sẻ mẹ rất khoẻ nên sẵn sàng đánh nhau với con chó.

b. Sẻ mẹ rít lên thảm thiết để con chó thấy sợ hãi.

c. Sẻ mẹ bất chấp cái chết lao đến cứu con.

d. Sẻ mẹ lấy thân mình phủ kín sẻ con để con chó không ăn thịt được.

Bài làm:

(4) Con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả:

Sẻ già lao xuống như hòn đá trước mặt con chó, lông dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết, nhảy hai, ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó, lấy thân mình phủ kín sẻ con, giọng yếu ớt, hung dữ và khản đặc.

(5) Tác giả bày tỏ lòng kính phục đối với con sẻ mẹ nhỏ bé vì:

Đáp án: c. Sẻ mẹ bất chấp cái chết lao đến cứu con.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021