Chơi trò chơi: Tìm nhanh 10 từ có tiếng "vui"

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi: Tìm nhanh 10 từ có tiếng "vui"

Điền tiếng thích hợp vào mỗi vòng tròn xung quanh sao cho ghép với tiếng ở giữa sẽ tạo thành từ. Ai tìm đủ trước sẽ thắng cuộc.

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021