Những từ ngữ nào cho biết Bác sáng tác bài thơ ở chiến khu Việt Bắc? Những hình ảnh nào nói lên lòng yêu đời và phong phú ung dung của Bác Hồ? Nói tiếp để hoàn chỉnh câu?

  • 1 Đánh giá

6-7-8. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc bài "Không đề"

9. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Những từ ngữ nào cho biết Bác sáng tác bài thơ ở chiến khu Việt Bắc?

(2) Những hình ảnh nào nói lên lòng yêu đời và phong phú ung dung của Bác Hồ? Nói tiếp để hoàn chỉnh câu:

  • Hình ảnh khách đến thăm nhà Bác trong cảnh........
  • Bàn xong việc quân việc nước, Bác............

Bài làm:

(1) Những từ ngữ cho biết Bác sáng tác bài thơ ở chiến khu Việt Bắc là: rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn, việc quân, việc nước.

(2) Những hình ảnh nào nói lên lòng yêu đời và phong phú ung dung của Bác Hồ:

  • Hình ảnh khách đến thăm Bác trong cảnh có nhiều hoa do Bác trồng.
  • Bàn xong việc quân, việc nước, Bác xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021