Quan sát bức tranh trong bài Con sẻ và trả lời câu hỏi: Con chó đang làm gì? Con chim sẻ làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức tranh trong bài Con sẻ và trả lời câu hỏi: Con chó đang làm gì? Con chim sẻ làm gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy: Con chó đánh từ từ tiến lại gần một con chim sẻ non thì ngay lúc đó chim mẹ lao tới cứu lấy con, lấy thân mình bao bọc và che chở cho chim con.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021