Trong khổ thơ thứ 4 và thứ 5, vầng trăng gắn với những gì, những ai? Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước như thế nào?

  • 1 Đánh giá

(3) Trong khổ thơ thứ 4 và thứ 5, vầng trăng gắn với những gì, những ai?

(4) Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước như thế nào?

Bài làm:

(3) Trong khổ 4 và 5, vầng trăng được gắn với một đối tượng cụ thể:

  • Khổ 4: Đến từ lời mẹ ru, thằng Cuội
  • Khổ 5: Đến từ đường hành quân, chú bộ đội, góc sân

(4) Qua hình ảnh trăng, tác giả tự hào về vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Tác giả thấy trăng ở đất nước mình sáng nhất.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021