Đoàn thám hiểm đã đạt những kết quả gì? Câu chuyện cho em hiểu các nhà thám hiểm có những đức tính gì?

  • 1 Đánh giá

(4) Đoàn thám hiểm đã đạt những kết quả gì?

(5) Câu chuyện cho em hiểu các nhà thám hiểm có những đức tính gì?

Bài làm:

(4) Đoàn thám hiểm đã đạt được những kết quả:

  • Khẳng định trái đất hình cầu
  • Phát hiện Thái Bình Dương
  • Phát hiện nhiều vùng đất mới

(5) Câu chuyện giúp em hiểu các nhà thám hiểm là những người thực sự dũng cảm, luôn khao khát tìm kiếm những vùng đất mới, dù đó là công việc hết sức nguy hiểm, có khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2