Tác giả tả sự thay đổi màu sắc hay kích cỡ của lá bàng? Tác giả tả sự thay đổi của lá bàng theo trình tự nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nhận xét về cách tả các bộ phận của cây.

Dưới đây là hai đoạn văn tả lá, thân và gốc một số loài cây. Theo em, cách tả của tác giả trong mỗi đoạn có gì đáng chú ý?

a. Tả lá cây: Lá bàng (SGK/48)

  • Tác giả tả sự thay đổi màu sắc hay kích cỡ của lá bàng?
  • Tác giả tả sự thay đổi của lá bàng theo trình tự nào (từng năm hay từng mùa trong năm)?

Bài làm:

  • Tác giả tả sự thay đổi màu sắc của lá bàng.
  • Tác giả tả sự thay đổi của lá bàng theo trình tự từng mùa trong năm.

=> Điều đáng chú ý trong cách tả lá bàng của nhà văn Đoàn Giỏi: Tác giả đã tả chi tiết và sinh động sự thay đổi màu sắc của lá bàng theo 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021