Bạn đã bao giờ nhìn thấy chim chiền chiện chưa? Bạn có biết chim chiền chiện còn có tên là gì không?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng thảo luận

  • Bạn đã bao giờ nhìn thấy chim chiền chiện chưa?
  • Bạn có biết chim chiền chiện còn có tên là gì không?

Bài làm:

  • Em đã được nhìn thấy con chim chiền chiện, loài chim này hơi giống loài chim sẻ.
  • Loài chim này có hai tên, ngoài tên chiền chiện còn có tên là chim sơn ca.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021