Ăng-co Vát được xây dựng ở đâu và có từ bao giờ? Khu đền chính đồ sộ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Ăng-co Vát được xây dựng ở đâu và có từ bao giờ?

(2) Khu đền chính đồ sộ như thế nào?

Bài làm:

(1) Ăng-co Vát được xây dựng ở Cam-pu-chia vào thế kỉ XII

(2) Khu đền chính rất đô sộ, gồm:

  • Ba tầng với những ngọn tháp lớn
  • Muốn thăm hết khu đền chính phỉa đi qua ba tầng hành lang dài gần 1500m
  • Vào thăm 398 gian phòng
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021