Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau và chép vào vở:

  • 1 Đánh giá

3. Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau và chép vào vở:

a. Em nói với bố (mẹ) để xin bố (mẹ) cho tiền mua một quyến sổ ghi chép.

b. Em đi học về, nhà em không có ai ở nhà. Em xin bác hàng xóm cho ngồi nhờ để chờ bố mẹ về.

Bài làm:

a. Em nói với bố (mẹ) để xin bố (mẹ) cho tiền mua một quyến sổ ghi chép.

  • Mẹ ơi, mẹ cho con tiền để mua một quyển sổ ghi chép nhé!
  • Bố ơi, sổ ghi chép của con hết rồi ạ, bố cho con tiền mua quyển mới nhé!

b. Em đi học về, nhà em không có ai ở nhà. Em xin bác hàng xóm cho ngồi nhờ để chờ bố mẹ về.

  • Bác ơi! Bác cho con ngồi nhờ đây một lúc để chờ bố mẹ được không ạ!
  • Bác ơi! Bác có thể cho con ngồi nhờ đây một tí được không ạ?
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021