Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Tranh vẽ những gì? Cảnh trong tranh có vẻ đẹp gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

a. Tranh vẽ những gì?

b. Cảnh trong tranh có vẻ đẹp gì?

Bài làm:

Quan sát tranh em thấy:

a. Tranh vẽ cảnh một một dòng sông. Ở đó có hai bên bãi sông, có con thuyền đang neo đậu, đàn có trắng và con chuồn chuồn.

b. Khi nhìn bức tranh em cảm nhận được sự yên bình của một vùng quê.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021