Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:

 • 1 Đánh giá

7. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:

a. - Một người ......... vẹn toàn

- Nét chạm trổ ...........

- Phát hiện và bồi dưỡng những ............ trẻ

(tài năng, tài đức, tài hoa)

b. - Ghi nhiều bàn thắng ............

- Một ngày ............

- Những kỉ niệm ...........

(đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt)

c. - Một ........... diệt xe tăng

- Có ........... đấu tranh

- ............ nhận khuyết điểm

(dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm)

Bài làm:

 • Một người tài đức vẹn toàn
 • Nét chạm trổ tài hoa
 • Phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ

(tài năng, tài đức, tài hoa)

 • Ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt
 • Một ngày đẹp trời
 • Những kỉ niệm đẹp đẽ

(đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt)

 • Một dũng sĩ diệt xe tăng
 • dũng khí đấu tranh
 • Dũng cảm nhận khuyết điểm

(dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm)

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021