Cùng bạn xem tranh và nói về các bạn được vẽ trong tranh:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng bạn xem tranh và nói về các bạn được vẽ trong tranh:

a. Bàn tay của bạn đứng cạnh gốc cây có gì đặc biệt?

b. Đôi tai của bạn mặc quần áo màu xanh có gì đặc biệt?

c. Bàn tay và đôi tay của các bạn khác có gì đặc biệt không?

Bài làm:

Quan sát bức tranh, em thấy:

a. Bàn tay của bạn đứng cạnh gốc cây có các ngón tay dài và sắc.

b. Đôi tai của bạn mặc quần áo màu xanh rất to và dài.

c. Bàn tay của bạn mặc quần áo màu nâu rất to và đôi tay của bạn mặc bộ quần áo hồng rất khoẻ.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021