Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu? Vì sao những chuyện ấy buồn cười?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu?

(2) Vì sao những chuyện ấy buồn cười?

Bài làm:

(1) Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ngay ở xung quanh mọi người:

  • Bệ hạ quên lau miệng sáng nay
  • Quả táo cắn dở đang căng phồng trong túi áo của quan coi vườn ngự uyển
  • Đứt dải rút vì bị thị vệ đuổi cuống quá.

(2) Những chuyện ấy buồn cười vì những chuyện ấy bất ngờ và trái ngược với tự nhiên: trong buổi thiết triều nghiêm trang, nhà vua quên lau miệng sau khi ăn cơm xong, quan coi vườn ngự uyển ăn vụng và giấu quả táo cắn dở ở túi áo, chính cậu bé đứng lom khom vì sợ quần bị tuột do đứt dải rút.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021