Tìm trạng ngữ trong mỗi câu sau và nghi vào bảng nhóm:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm trạng ngữ trong mỗi câu sau và nghi vào bảng nhóm:

a. Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.

b. Nhờ chăm chỉ học tập, cậu ấy đã vượt lên dẫn đầu lớp.

c. Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

Bài làm:

a. Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.

b. Nhờ chăm chỉ học tập, cậu ấy đã vượt lên dẫn đầu lớp.

c. Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021