Cùng chơi Thi đặt nhanh câu hỏi trạng ngữ.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng chơi Thi đặt nhanh câu hỏi trạng ngữ.

Mỗi nhóm viết vào bảng nhóm 3 câu có trạng ngữ. Nhóm nào viết nhanh và đúng là nhóm thắng cuộc

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Trên cánh đồng, đàn cò trặng chăm chỉ kiếm ăn
  • Ở lớp, em cố gắng nghe cô giáo giảng bài đầy đủ
  • Chủ nhật vừa qua, gia đình em về quê ngoại chơi.
  • Trên sân đình, lũ trẻ con chơi trò chơi trốn tìm
  • Ngoài đê, những con trâu mải mê gặm cỏ
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021