Trống đồng Đông Sơn đa dạng thế nào? Trên trống đồng Đông Sơn có những hoa văn nào?

  • 1 Đánh giá

4. Cùng luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Trống đồng Đông Sơn đa dạng thế nào?

(2) Trên trống đồng Đông Sơn có những hoa văn nào?

(3) Những hình ảnh nào chiếm vị trí nối bật trên hoa văn trống đồng?

Bài làm:

(1) Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn.

(2) Trên trống đồng Đông Sơn có các hoa văn: hình tròn đồng tâm, hình vũ công nhảy múa, chèo thuyền, hình chim bay, hươu nai có gạc....

(3) Những hình ảnh chiếm vị trí nổi bật trên hoa văn trống đồng là: hình ảnh con người hòa với thiên nhiên.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021