Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau:

  • 1 Đánh giá

7. Tìm hiểu chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

1. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau:

(1) Ngày 2 tháng 9 năm 1945.

(2) Hà Nội tưng bừng màu đỏ. (3) Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. (4) Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. (5) Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. (6) Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

Theo Võ Nguyên Giáp

2. Xác định chủ ngữ trong các câu em vừa tìm được?

3. Chủ ngữ trong các câu trên nêu nội dung gì?

a. Chỉ sự vật có hoạt động được nêu ở vị ngữ.

b. Chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ.

c. Chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ.

Bài làm:

1,2. Tìm và xác định chủ ngữ các câu kể Ai thế nào?

Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa

CN

Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang

CN

Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

CN

3. Chủ ngữ trong các câu trên nêu nội dung:

Đáp án: b. Chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021