Giải bài 24A: Sức sáng tạo kì diệu

  • 1 Đánh giá

Giải bài 24A: Sức sáng tạo kì diệu - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 62. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát những bức tranh sau và cho biết mỗi bức tranh nói về điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nghe thây cô (hoặc bạn) đọc bài

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B cho phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

4. Cùng luyện đọc

5. Trao đổi, hoàn thành các bài tập sau:

(1) Đánh dấu ✔ vào ô trống thích hợp: đúng hay sai?

=> Xem hướng dẫn giải

(2) Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì?

a. Chỉ để trang trí cho đẹp, tô điểm phòng tranh

b. Chỉ để gây ấn tượng nhằm hấp dẫn người đọc

c. Vừa gây ấn tượng, vừa giúp người đọc nắm nhanh thồng tin nhờ tóm tắt bằng những số liệu và từ ngữ nổi bật

=> Xem hướng dẫn giải

6. Tìm hiểu câu kể Ai là gì?

(1) Đọc ba câu kể Ai là gì? dưới đây:

Bạn này là Diệu Chi. Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công. Diệu Chi là một họa sĩ nhỏ.

(2) Ba câu trên dùng để làm gì?

a. Giới thiệu hoặc nêu nhận định về người, về vật.

b. Miêu tả đặc điểm, tính chất, trạng thái của người hoặc vật.

c. Miêu tả hoạt động của người hoặc của con vật.

(3) Trong ba câu trên, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, bộ phận nào trả lời câu hỏi Là gì (là ai, là con gì)?

CâuAi (cái gì, con gì)?Là gì (là ai, là con gì)?
Bạn này là Diệu ChiBạn nàylà Diệu Chi
Diệu Chi là học sinh cũ của Trường tiểu học Thành Công
Diệu Chi là một họa sĩ nhỏ

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm câu kế Ai là gì? trong các câu dưới đây và nêu tác dụng của nó. Viết kết quá bài làm vào vở hoặc Phiếu học tập

(a, b, c trang 65)

Câu kể Ai là gì?Tác dụng
M. a) Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm ...... chế tạo.Giới thiệu về thứ máy mới.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Điền truyện hay chuyện vào chỗ trống? Viết vào vở hoặc bảng nhóm.

Kể (1).... , phải trung thành với (2)......., phải kể đúng tình tiết của câu (3)..... , các nhân vật có trong (4).... . Đừng biến giờ kể (5)... thành giờ đọc ..... (6).

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thi giải câu đố: Em đoán xem đây là những chữ gì, viết chữ đó vào vở.

Để nguyên - loại quả thơm ngon

Thém hỏi - co lại chỉ còn bé thôi.

Thêm nặng - mới thật lạ đời

Bỗng nhiên thành vết xoong nồi nhọ nhem.

Là gì?: 1 .... 2 .... 3 ....

Bình thường dùng gọi chân tay

Muốn có bút vẽ: thêm ngay dấu huyền

Thêm hỏi — làm bạn với kim

Có dấu nặng, đúng người trên mình rồi.

Là gì? 1 ... 2 ... 3 ... 4 ....

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2