Đặt câu với một trong các từ ở hoạt động 2 và ghi vào vở.

  • 1 Đánh giá

3. Đặt câu với một trong các từ ở hoạt động 2 và ghi vào vở.

Bài làm:

  • Dũng lớn rồi nhưng rất nhát gan, chẳng dám đi một mình ngoài đường vào ban đêm
  • Người làm sai mà không chịu trách nhiệm thật hèn hạ
  • Bố em là một người đàn ông can đảm nhất trong nhà
  • Bạn dũng có những đường bóng rất táo bạo....

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021