Nói với người thân về cảm nghĩ của em về những tấm gương lao động

  • 1 Đánh giá

2. Nói với người thân về cảm nghĩ của em về những tấm gương lao động

Bài làm:

Em cảm thấy khâm phục những tấm gương lao động. Họ đã sống hết mình để tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo và đặc biệt họ đã không ngại vượt qua những khó khăn, bệnh tật để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đó là những tấm gương sáng, là động lực để chúng em học tập tốt hơn, để sau này lớn lên góp phần xây dựng đất nước.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021