Tìm trạng ngữ trong các câu sau

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: trang 126 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tìm trạng ngữ trong các câu sau:

a) Ngày xưa, rùa có một cái mai sáng bóng.

(Võ Quảng)

b) Trong vườn, muôn loài hoa đua nở

(Xuân Quỳnh)

c) Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ Lý hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt.

(Theo Thanh Tịnh)

Bài làm:

Các trạng ngữ trong câu:

a) Ngày xưa - trạng ngữ chỉ thời gian (trả lời cho câu hỏi Khi nào?)

b) Trong vườn - trạng ngữ chỉ nơi chốn (Trả lời cho câu hỏi Ở đâu?)

c) Từ tờ mờ sáng - trạng ngữ chỉ thời gian (trả lời cho câu hỏi Khi nào?)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021