Sông La đẹp như thế nào? Đi trên bè, tác giả nghĩ đến những gì?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Sông La đẹp như thế nào?

(2) Đi trên bè, tác giả nghĩ đến những gì?

Bài làm:

(1) Cảnh đẹp sông La được tác giả miêu tả:

  • Nước sông trong veo
  • đôi bờ tre xanh mướt,
  • Những gợn sóng lấp lóa nắng chiếu long lanh như vẩy cá
  • Tiếng chim ríu rít trên bờ đê.

(2) Đi trên bè, tác giả nghĩ đến mùi vôi xây, mùi lán cưa và nhửng mái ngói hồng.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021