Ai mở màn cho khúc ca mùa hạ? Gọi tên những người bạn trong dàn nhạc mùa hè.

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc (sgk)

a. Ai mở màn cho khúc ca mùa hạ?

b. Gọi tên những người bạn trong dàn nhạc mùa hè.

c. Hình ảnh nào trong khổ thơ cuối báo hiệu mùa hè đến?

d. Em thích người bạn nào nhất trong dàn nhạc mùa hè? Vì sao?

Bài làm:

a. Mở mèn cho khúc ca mùa hạ là tiếng ve.

b. Những người bạn trong dàn nhạc mùa hè là: ve sầu, chim tu hú, chim cúc cu, sáo sậu, cào cào.

c. Hình ảnh hoa phượng đỏ trong khổ thơ cuối báo hiệu mùa hè đến.

d. Em thích chim cúc cu nhất trong dàn nhạc mùa hè. Vì tiếng chim cúc cu cung trầm, cung bổng, tạo cảm giác nhịp điệu cho dàn nhạc mùa hè.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021