Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

 • 1 Đánh giá

Tài nguyên, môi trường có vai trò rất quan trọng đối với đời sống của mỗi người và sự phát triển của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, trên thế giới đang ngày càng cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Đó là bài toán cấp bách để bảo vệ Trái đất. Chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn trong bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay

 • Về tài nguyên:
  • Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt
  • Diện tích đất trồng bị thu hẹp
  • Nhiều động, thực vật quý có nguy cơ tuyệt chủng
  • Chất lượng đất giảm sút, đất canh tác bị thu hẹp
  • Tài nguyên biển suy giảm đáng kể.
 • Về môi trường:
  • Ô nhiễm môi trường nước
  • Ô nhiễm môi trường không khí
  • Ô nhiễm môi trường đất
  • Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm

2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

 • Mục tiêu
  • Sử dụng hợp lý tài nguyên.
  • Bảo tồn đa dạng sinh học.
  • Từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
  • Nhằm góp phần phát triển kinh tế- xã hội bền vững,nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
 • Phương hướng
  • Tăng cường công tác, quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương.
  • Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân.
  • Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  • Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
  • Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
  • Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất thải

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 • Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
 • Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở điạ phương
 • Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều người.

Theo em, tình huống trên nên xử lí như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Bằng kiến thức của mình, em hãy giải thích tại sao bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là vấn đề bức xúc toàn cầu hiện nay? Theo em, là một học sinh em cần làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm công dân 11 bài 12: Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường (P2)


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Danh sách bài học GDCD 11 và hướng dẫn giải