Bài 20 : Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

 • 1 Đánh giá

Hoang mạc tuy khô khan, cát đá mênh mông nhưng con người vẫn sinh sống ở đó từ lâu đời. Ngày nay, nhờ vào những tiến bộ kĩ thuật, con người đang ngày càng tiến sâu vào chinh phục và khai thác hoang mạc.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Hoạt động kinh tế

 • Hoạt động kinh tế cổ truyền:
  • Chăn nuôi du mục: dê, cừu, lạc đà.
  • Trồng trọt: trồng trong ốc đảo, cây trồng chính là chà là, cam, chanh, lúa mạch…
  • Buôn bán: dùng lạc đà vận chuyển hàng hóa xuyên qua các hoang mạc.
 • Hoạt động kinh tế hiện đại:
  • Khai thác nước ngầm, dầu mỏ, các khoáng sản khác
  • Sự phát triển du lịch đem lại nguồn lợi lớn cho người dân ở hoang mạc.

2. Hoang mạc đang ngày càng mở rộng

 • Nguyên nhân:
  • Do cát lấn, do thời kì khô hạn kéo dài
  • Do con người khai thác cây xanh quá mức, khai thác đất bị cạn kiệt ko được đầu tư cải tạo.
 • Hậu quả: Diện tích đất trồng bị thu hẹp.
 • Biện pháp:
  • Đưa nước vào cải tạo hoang mạc bằng cách khoan giếng sâu hay bằng kênh đào.
  • Trồng rừng để ngăn hoang mạc mở rộng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát các ảnh hình 20.1 và 20.2 cho biết: Ngoài chăn nuôi du mục ở hoang mạc còn có hoạt động kinh tế cổ truyền nào khác?

Bài 20 : Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Quan sát các hình dưới đây, phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong việc làm biến đối bộ mặt của hoang mạc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Nêu một số biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 20 : Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021