Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

 • 1 Đánh giá

Nông nghiệp Bắc Mĩ là nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển đạt đến trình độ cao. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt giữ nền nông nghiệp của Hoa Kì và Canada với nền nông nghiệp của Mê –hi- cô.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Nền nông nghiệp tiên tiến

a. Điều kiện tự nhiên

-Tự nhiên thuận lợi

 • Đồng bằng trung tâm diện tích rộng
 • Sông hồ lớn cung cấp nước phù sa
 • Khí hậu thuận lợi cho hình thành các vành đai nông nghiệp chuyên môn hóa cao.
 • Nhiều giống cây trồng vật nuôi.
 • Áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật

b. Đặc điểm phát triển:

 • Nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả cao
 • Phát triển được nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn.
 • Hoa Kì và Ca –na –da chiếm vị trí hàng đầu thế giới.

c. Những hạn chế trong phát triển nông nghiệp Bắc Mĩ

 • Thời tiết khí hậu có nhiều biến động bất thường
 • Nông sản có giá thành cao, bị cạnh tranh mạnh ( chủ yếu là liên minh Châu Âu, Ô – xtrây –li –a).
 • Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sây gây ô nhiễm môi trường.

d. Các vùng nông nghiệp

 • Phân bố từ Bắc sang Nam:
  • Phía Nam Ca –na –da và Bắc Hoa Kì trồng lúa mì
  • Phía Nam trồng ngô, lúa mì chăn nuôi bò sữa
  • Ven vịnh Mê – hi –cô trồng cây công nghiệp nhiệt đới, cây ăn quả.
 • Phân bố từ Tây sang Đông
  • Trên núi cao chăn nuôi
  • Phía Đông hình thành các vành đai chuyên canh cây công nghiệp và chăn nuôi.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố một số sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi trên lãnh thổ Bắc Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ


 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021