Quan sát hình 35.1, cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Quan sát hình 35.1, cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma.

Bài làm:

Kênh đào Pa ra ma có chiều rộng không đến 50 km, được xây dựng và hoàn thành vào năm 1914.

Sự có mặt của kênh đào Pa ra ma đã có ý nghĩa kinh tế rất lớn. Trước hết, Kênh đào Pa-na-ma đã rút ngắn con đường đi biển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương, giảm được rất nhiều chi phí vận chuyển đường biển. Ngoài ra, cũng nhờ kênh đào này mà việc giao lưu giữa các nền kinh tế vùng châu Á – Thái Bình Dương với nền kinh tế Hoa Kì.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021