Bài văn miêu tả một cuộc vượt thác của con thuyền theo trình tự thời gian và không gian như sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 40 sgk Ngữ văn 6 - tập 2

Bài văn miêu tả một cuộc vượt thác của con thuyền theo trình tự thời gian và không gian như sau:

  • Con thuyền qua đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác.
  • Con thuyền vượt qua đoạn sông có nhiều thác dữ.
  • Con thuyền ở đoạn sông đã qua thác dữ

Dựa vào trình tự trên, em hãy tìm bố cục của bài văn.

Bài làm:

Bố cục bài văn:

  • Đoạn 1: Từ đầu đến “ Thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nước”

=> Con thuyền qua đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác.

  • Đoạn 2: Tiếp theo đến “ Thuyền vượt qua khỏi thác cổ Cò

=> Con thuyền vượt qua đoạn sông có nhiều thác dữ.

  • Đoạn 3: Phần còn lại.

=> Con thuyền ở đoạn sông đã qua thác dữ

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021