Bằng kiến thức đã học, hãy nêu các loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở Bắc Trung Bộ?

  • 1 Đánh giá

Trang 81 sgk Địa lí 9

Bằng kiến thức đã học, hãy nêu các loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở Bắc Trung Bộ?

Bài làm:

Một số thiên tai thường gặp ở Bắc Trung Bộ:

  • Bão, lụt
  • Gió Phơn Tây Nam khô nóng
  • Cát lấn, cát bay
  • Hạn hán.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9