Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 23 sgk Địa lí 9

Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta?

Bài làm:

Thành tựu:

  • Tăng trưởng kinh tế vững chắc trên 7%/năm
  • Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
  • Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm: Dầu khí, điện, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng.
  • Phát triển nền sản xuất hướng ra xuất khẩu và thu hút đầu tư.

Thách thức:

  • Vượt qua nghéo nàn, lạc hậu. Rút ngắn khoảng cách đói nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp trong xã hội
  • Tài nguyên đang dần cạn kiệt vì khai thác quá mức
  • Vấn đề việc làm, an ninh xã hội, y tế giáo dục còn nhiều hạn chế…..
  • Thách thức lớn khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021