Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển? Bài 1 trang 139 SGK Địa lí 9

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 1 trang 139 sgk Địa lí 9

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án chi tiết cho Câu 1 trang 139 sgk Địa lí 9 - Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?

Bài làm

Phải phát triển tổng hợp kinh tế biển vì:

- Vùng biển nước ta giàu tiềm năng, có điều kiện phát triển nhiều ngành kinh tế biển: nuôi trồng và khai thác thủy sản, khai thác khoáng sản, du lịch biển — đảo, dịch vụ giao thông vận tải biển. Phải phát triển tổng hợp kinh tế biển mới khai thác hợp lí các nguồn lợi biển theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế — xã hội đất nước.

- Phát triển tổng hợp là phát triển có sự quan hệ chặt chẽ giữa nhiều ngành, sao cho sự phát triển của một ngành không gây tổn hại hoặc kìm hãm sự phát triển của ngành khác.

- Môi trường biển không bị chia cắt. Bởi vậy một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển, cho các vùng nước và đảo xung quanh.

- Môi trường đảo, do sự biệt lập nhất định của nó, lại có diện tích nhỏ nên rất nhạy cảm trước tác động của con người.

- Tạo ra cơ cấu kinh tế đa dạng, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế của vùng.

Chủ đề liên quan