Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

  • 1 Đánh giá

Trang 138 sgk Địa lí 9

Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Bài làm:

Nước ta có vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2 với bờ biển dài 3260km. Đây là lợi thế đối với việc phát triển khai thác hải sản.

Vùng biển nước ta có trữ lượng hải sản rất lớn, dự tính có thế khai thác được 4 triệu tấn. Tuy nhiên, từ trước đến nay, ngư dân nước ta chủ yếu đánh bắt gần bờ, do đó lượng hải sản gần bờ đã gần cạn kiệt. Vì vậy, để khai thác được hết những tiềm năng của biển mang lại, chúng ta cần phải đánh bắt xa bờ để thu lại được kết quả cao hơn.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thực sự được phát triển ở nước ta do các vấn đề về vốn, phương tiện kĩ thuật hiện đại và tay nghề cao….

  • 158 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021