Bài 40. Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

  • 1 Đánh giá

Sau đây, chúng ta cùng đến với bài thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí. Thông qua bài học này, chúng ta hiểu được ý nghĩa của biển để từ đó có ý thức hơn và có trách nhiệm hơn đối với biển.

1. Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ

Bảng 40.1. TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA MỘT SỐ ĐẢO VEN BỜ

Bài 40. Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Dựa vào bảng 40.1, hãy cho biết những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?

Trả lời:

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển là khai thác tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển — đảo, để vừa sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, vừa chống ô nhiễm và suy thóai môi trường

- Những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp kinh tế biển là:

  • Cát Bà
  • Côn Đảo
  • Phú Quốc

2. Quan sát hình 40.1 (trang 145 SGK 9), Hãy nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chế biến dầu khí ở nước ta.

Bài 40. Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Hình 40.1. Biểu đồ sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1999-2003

Trả lời:

  • Sản lượng khai thác trong những năm qua không ngừng tăng. Năm 1999 đạt 15,2 triệu tấn đế năm 2002 tăng lên 16,9 triệu tấn tăng 1,7 triệu tấn.
  • Hầu hết toàn bộ sản lượng dầu khai thác được đều xuất khẩu dưới dạng thô và chưa qua chế biến, sản lượng xuất khẩu ngày càng tăng từ 14,9 triệu tấn năm 1999 lên 16,9 triệu tấn năm 2002.
  • Sản lượng nhập khẩu xăng dầu đã chế biến ngày càng tăng từ 7,4 triệu tấn lên 10 triệu tấn.

=>Ngành công nghiệp chế biến dầu khí nước ta trong giai đoạn 1999 – 2002 chưa thực sự phát triển.


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021