Bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ

  • 1 Đánh giá

Đông Nam Bộ là vùng có nền công nghiệp lớn nhất nước ta. Ở đây, nền công nghiệp phát triển nhanh chóng, đa dạng với nhiều loại hình khác nhau. Để hiểu rõ hơn về một số ngành trọng điểm của vùng, chúng ta cùng đến với bài thực hành ngay sau đây.

1. Dựa vào bảng 34.1:

Bảng 34.1. TỈ TRỌNG MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC, NĂM 2001 (cả nước = 100%).

Bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

Trả lời:

Bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ

2. Căn cứ vào biểu đồ và các bài 31, 32, 33, hãy cho biết:

a. Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng?

b. Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nhiều lao động?

c. Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kỹ thuật cao?

d. Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

Trả lời:

  • Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng: Khai thác nhien liệu, điện, hóa chất, chế biến lương thực, thực phẩm.
  • Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động: công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, dệt may.
  • Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao: Khai thác nhiên liệu, ngành điện, cơ khí, điện tử, hóa chất.
  • Vai trò của Đông Nam Bộ: Vùng chiếm tỉ trọng công nghiệp cao nhất so với các vùng trong cả nước góp phần tăng GDP, tăng trỉ trọng hàng xuất khẩu, tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giải quyết nhu cầu hàng hóa trong cả nước.

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9