Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết đặc điểm phát triển công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng thời kì 1995 – 2002?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết đặc điểm phát triển công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng thời kì 1995 – 2002?

Bài làm:

Thời kì 1995 – 2002 nền công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng có những đặc điểm sau:

  • Tỷ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng tăng từ 26,6% năm 1995 lên 36% năm 2002.
  • Giá trị sản xuất tăng mạng, từ 18,3 nghìn tỉ đồng năm 1995 lên 55,2 nghìn tỉ đồng, chiếm 21% GDP công nghiệp của cả nước năm 2002.
  • Các ngành công nghiệp trọng điểm bao gồm: Chế biến lương thực, thực phẩm; sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí
  • Sản phẩm công nghiệp quan trọng : Máy công cụ động cơ điện, phương tiện giao thông, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng….
  • Phần lớn giá trị công nghiệp tập trung ở Hà Nội – Hải Phòng.
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021