Dựa vào hình 14.1 hãy cho biết từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 121 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 14.1 hãy cho biết từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào?

Bài làm:

Từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến các thành phố khác trong nước bằng rất nhiều các loại hình giao thông khác nhau: đường ô tô, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

Do vậy, thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9