Quan sát hình 28.1, hãy nhận xét sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bôxit?

  • 1 Đánh giá

Trang 103 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 28.1, hãy nhận xét sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bôxit?

Bài làm:

Sự phân bố các vùng đất bazan: Đất chủ yếu tập trung ở các cao nguyên Plây Ku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh.

Sự phân bố các mỏ bô xít: Tập trung chủ yếu ở ranh giới Kon Tum và Gia Lai, ở ở Đắk Nông và ở cao nguyên Di Linh.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021