Hãy xác định trên hình 9.2 những vùng phân bố rừng chủ yếu?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 37 sgk Địa lí 9

Hãy xác định trên hình 9.2 những vùng phân bố rừng chủ yếu?

Bài làm:

Những vùng phân bố rừng chủ yếu:

Hãy xác định trên hình 9.2 những vùng phân bố rừng chủ yếu?

  • Tây nguyên
  • Duyên Hải Nam Trung Bộ
  • Bắc Trung Bộ
  • Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • Đông Nam Bộ
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9