Nêu ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

Trang 109 sgk Địa lí 9

Nêu ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên?

Bài làm:

Việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên nhằm cung cấp nước, năng lượng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm cây công nghiệp, lương thực và sinh hoạt. Sự phát triển thủy điện sẽ tạo điều kiện cho công nghiệp phát triển ( khai thác Bô xít ) và nâng cao đời sống của người dân nơi đây.

  • 172 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9