Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 6 sgk Địa lí 9

Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta?

Bài làm:

Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du hơn 30 dân tộc

- Ở vùng thấp: người Tày, Nùng tập trung nhiều ở tả ngạn sông Hồng. Người Thái, Mường phân bố từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Mã.

- Người Dao sống chủ yếu trên các sườn núi từ độ cao 700 đến 1000 m.

- Người Mông sống trên các vùng núi cao.

- Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên có trên 20 dân tộc, cư trú thành vùng khá rõ rệt

  • Người Ê – đê ở Đắk Lắk
  • Người Gia – rai ở Kon Tum và Gia Lại
  • Người Mông, Cơ – ho ở Lâm Đồng…

- Duyên hải cực nam Trung Bộ có người Chăm (Ninh Thuận, Bình Thuận)

- Nam Bộ có người Khơ – me, người Chăm

- Người Hoa sống chủ yếu ở các đô thị, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh

=> Hiện nay, công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội, những chính sách mới đã làm cho bức tranh phân bố các dân tộc trên lãnh thổ nước ta có nhiều thay đổi.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021