Căn cứ vào hình 18.1, xác định địa bàn phân bố các cây công nghiệp lâu năm: chè, hồi. Nhờ những điều kiện thuận lợi gi mà cây chè chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước?

  • 1 Đánh giá

Trang 68 sgk Địa lí 9

Căn cứ vào hình 18.1, xác định địa bàn phân bố các cây công nghiệp lâu năm: chè, hồi.

Nhờ những điều kiện thuận lợi gi mà cây chè chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước?

Bài làm:

- Địa bàn phân bố các cây công nghiệp lâu năm chè: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái.

- Địa bàn phân bố các cây công nghiệp lâu năm hồi: Lạng Sơn.

- Điều kiện thuận lợi cây chè chiêm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước:

  • Đất: feralit diện tích rộng.
  • Khí hậu: cận nhiệt thuận lợi cho cây chè (là cây cận nhiệt đới).
  • Thị trường tiêu dùng rộng lớn.

- Trong nước: chè là thức uống truyền thống của nhân dân ta.

- Thế giới: chè là thức uống ưa thích của nhiều nước trên thế giới. Thương hiệu chè Mộc Châu, Tuyết, Tân Cương được nhiều nước ưa chuộng, nhất là thị trường EU, Nhật Bản và Bắc Mĩ.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9