Quan sát hình 15.1, hây cho biết hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng nào của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 57 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 15.1, hãy cho biết hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng nào của nước ta?

Bài 15: Thương mại và du lịch

Bài làm:

Quan sát biểu đồ hình 15.1 ta thấy, hoạt động nôi thương tập trung chủ yếu ở ba vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

Trong đó, Đông Nam Bộ chiếm tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao nhất với 89,4 nghìn tỉ đồng. tiếp đến là đồng bằng sông Cửu Long với 53,8 nghìn tỉ đồng và đồng bằng sông Hồng 53,1 nghìn tỉ đồng.

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021