Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

 • 1 Đánh giá

Ở nước ta, giao thông vận tải và bưu chính viễn thông đang phát triển ngày càng nhanh. Các loại hình dịch vụ này đang ngày càng đa dạng và hoạt động có hiệu quả. Để dễ nắm bắt nội dung bài học, KhoaHoc sẽ tổng hợp lại kiến thức trọng tâm cũng như hướng dẫn giải bài tập để các bạn được nắm rõ hơn.

A. Kiến thức trọng tâm.

I. Giao thông vận tải.

1. Ý nghĩa

 • GTVT có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội
 • Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước.
 • Thúc đẩy kinh tế các vùng và cả nước phát triển.

2. Giao thông vận tải nước ta phát triển đầy đủ các loại hình

Các loại hình giao thông vận tải:

 • Đường bộ: cả nước có gần 205 nghìn Km đường bộ, khối lượng vận chuyển 67,68%, các quốc lộ quan trọng: QL 1A, QL 5, QL 18, QL 32….
 • Đường sắt: Tổng chiều dài đường sắt là 2632 km. Đường sắt Thống nhất cùng vơi quốc lộ 1A thành trục xương sống của GTVT nước ta.
 • Đường sông: Tập trung ở hai đồng bằng lớn: ĐBSCL 4500 km, ĐBSH 2500 km.
 • Đường biển: Có ba cảng quốc tế: Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.
 • Đường hàng không: Nội địa có 24 đường bay đến 19 sân bay. Có 3 sân bay quốc tế : Nội bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.
 • Đường ống: Phát triển gắn liền với sự phát triển của ngành dầu mỏ và khí đốt.

II. Bưu chính viễn thông

 • Những dịch vụ cơ bản của BCVT: Điện thoại, điện báo, Internet, báo chí, bưu phẩm, điện hoa….
 • Số thuê bao Internet tăng nhanh, có 6 trạm thông tin và đặc biệt năm 2008 đã phóng thành công và đưa vào sử dụng vệ tinh VINASATI.
 • Số người dùng điện thoại tăng vọt (năm 2002 tăng hơn 30 lần so với năm 1991)
 • Cung cấp kịp thời các thông tin cho việc điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội.
 • Phục vụ cho việc vui chơi giải trí và học tập của nhân dân.
 • Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, hội nhập với nền kinh tế thế giới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 51 sgk Địa lí 9

Quan sát bảng 14.1, hãy cho biết:

 • Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá. Tại sao?
 • Loại hình nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất ? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 53 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 14.1, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh?

Dựa vào hình 14.1, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 53 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính?

Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào hình 14.1 hãy xác định các quốc lộ chính ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Xác định trên hình 14.1, các cảng biển lớn ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế – xã hội nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021